Самосвал с кран и щипка

Услуги със самосвал с кран и щипка в София

Със самосвалите, с които разполагаме имаме възможност да транспортираме материали с дължина до 6 метра. Капацитетът на най-големият камион за извозване на строителни отпадъци е 7 кубика, или 10 тона. Освен извозване на отпадъци, предлагаме и доставка на всякакви инертни материали: пясък, бетон, филц, дренажен камък, замазка, вар, хумус за градинки, скална маса, фракция, сипица, земя за обратен насип.

Имаме сключени договори с големите кариери в София и около града, от където се извършва всяка една доставка на инертни материали. Освен този вид строителни материали, до вашият обект ще доставим: палети, тухли, цимент, дървен материал, арматура, изолация, термопанели, различни машини, керемиди. Транспортираме и едрогабаритни товари: фургони, бараки, строителна техника.

Цени за транспортни услуги със самосвал с кран

  • транспорт на инертни материали: цената зависи от вида на материала, и мястото, от което ще бъде натоварен.

  • транспорт на строителни материали без кран: 80 – 100 лева в рамките на град София.

  • транспорт на строителни материали + кран: 80 – 100 лева и по 5 лева на всяко свалено пале с крана в рамките на град София.

  • товарене с щипка и извозване на строителни отпадъци: 160 – 180 лева в рамките на град София.

  • транспорт извън град София: 1.5 лева на километър.

Обявените цени са за един курс в рамките на град София и не е включено ДДС. За услуги извън града цените се променят. Огледи на територията на София са безплатни.

ЗАЯВЕТЕ КОНТЕЙНЕР ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЕГА!

контейнери за строителни отпадъци - Спасови Транс

Работим всеки ден от 07:00 до 21:00

Свържете се с нас 0887 601 567

buton