Project Description

С гордост Ви представяме последният завършен обект от фирма Спасови транс. Обектът се намира на Булевард Цариградско шосе. В бъдеще там ще бъде изграден хотелски комплекс със изключителна зеленина в заобикалящите го площи.

Задачата, която ни бе възложена от наши клиенти, занимаващи се в сферата на озеленяване, бе теренът на които ще се строи, да бъде почистен от храстите и дърветата, с които бе обрасъл. Целият екип на нашата фирма беше съсредоточен в това задачата по почистване и извозване на дървесните отпадъци да бъде изпълнена качествено и в срок. Допълнителни затруднения ни създаде фактът, че на терена имаше защитени по закон дървета, които бяха старателно предпазвани.

С помощта на дробилката, с която разполагаме, повечето от изрязаните клони бяха надробени. С големите усилия на нашите работници и машини (дробилка за храсти, бобкат, контейнери за отпадъци, камион с кран и щипка ) всички храсти и клони бяха прилежно натоварени в контейнерите за строителни отпадъци. С тези контейнери за отпадъци успешно бяха извозени около 10 курса със 8 кубикови контейнери за боклук. Теренът не е бил подържан от години и на територията му бяха израснали големи дървета, чието натоварване и извозване създаде известни проблеми. Големите дървета и техните огромни корени, успешно натоварихме с нашият самосвал с кран. Самото товарене не е проблем, поради фактът, че товароносимостта на този камион с кран е приблизително 2 тона. Извън габаритните дървета, нарязвахме на определен метраж, за да може безпроблемно да извозим до позволените депа за извозване на храсти и дървета.

За малките количества отпадъци от земя, шума, храсти и клони, ползвахме допълнителната щипка, която се монтира на камиона с кран. Инвестицията в този камион с щипка, ни позволява да товарим едновременно, както самия камион, така и контейнерите за отпадъци. Тази процедура спестява на нашите клиенти, наемането и ползването на услуги с комбиниран багер. Общият тонаж на биоразградимите отпадъци, който е извозен от този обект е около 100 тона. Извозването се извършваше ежедневно до единственото депо за град София за обработка и рециклиране на растителни отпадъци, намиращо се в близост до село Мусачево.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]