Лицензирана фирма за извозване на строителни и битови отпадъци с контейнери под наем

Според българското законодателство, към днешна дата, лице или фирма, което извършва ремонтни дейности е задължено да има сключен договор с транспортна фирма, която е лицензирана за извозване на строителни отпадъци. Фирма Спасови Транс разполага с този лиценз. Лицензирани сме за извозване на всякакви строителни и битови отпадъци. Притежаваме необходимите договори с площадките за депониране на такъв тип отпадъци. За да докажете пред компетентните органи, че отпадъците са извозени на необходимите места, е необходимо да бъде сключен договор между нашата фирма и Вас. Това гарантира, че отпадъците са извозени на необходимите места.

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.