Доставки на строителни контейнери за смет. Извозване на отпадъци

Извозване и депониране на строителни и битови отпадъци с контейнери за смет. Изхвърляне на отпадъци от посочен от Вас адрес и извозване до оторизирани сметища.

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.