Контейнери за битови отпадъци

Разполагаме с 50 броя, контейнери за битови отпадъци. Предлагаме контейнери за битови отпадъци от затворен тип, които се използват за извозване, само на битови отпадъци. Те са специализирани за извозване на хартия, найлон, кашони и други леки отпадъци. Специално са оборудвани с капаци, за предотвратяване на разпиляването на битовите отпадъци. Предлагаме сключване на договори за абонаментно обслужване. Полезна информация.

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.