Извозване на строителни и битови отпадъци в София

Фирма Спасови транс притежава всички необходими лицензи, определени от българското законодателство, за извозване и транспортиране на строителни материали и отпадъци. Извършваме транспортни услуги на територията на град София и намиращите се в близост населени места. Посочените цени, се отнасят за услуги извършвани само за град София. Наличието на всички необходими разрешителни гарантира, че отпадъците, които са натоварени в контейнера за боклук ще бъдат транспортирани до определените места за извозване на строителни отпадъци.

Write a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.