В наетият контейнер за отпадъци може да изхвърляте всякакви строителни и битови отпадъци. Има няколко ограничения. Например медицински отпадък, радиоактивни отпадъци.