Камион с кран за транспорт на строителни материали и отпадъци

Транспортиране на строителни материали. Доставка на инертни материали от складове и кариери. Товарене и разтоварване с кран. Тристранен самосвал с кран за по лесно разтоварване на всякакви терени.