samosval-s-shtipka

Фирма Спасови транс предлага камион с кран, който е полезен и незаменим помощник при изпълнението на следните видове транспортни услуги за кварталите на София и населените места в близост:

 • транспортиране на материали до 6 метра дължина
 • транспортиране на фургони и бараки до 2 тона
 • доставка на палети с тухли и всякакви строителни материали
 • доставка на инертни материали / бетон, замазка, филц, пясък, чакъл, хумус, дренажен камък/
 • транспортиране на едрогабаритна техника / фургони, бараки, строителна техника/
 • доставка на строителни материали с обем до 7 кубика
 • транспорт на термопанели
 • транспорт на билбордове

В строителната индустрия използването на тази техника е от съществено значение. Ако искате да поръчате камион с кран за извършване на точен и бърз превоз на товари, механизмът за товарене и разтоварване ще се превърне в незаменим помощник в работата ви. Той ще извърши целия процес, без да повреди товара.

Извършвайки доставка на определени материали, фирмата трябва да има ефективно оборудване за обработка. Това ще опрости работата, както и ще ви помогне да спестите времето, прекарано за транспортиране на стоки. Тази техника може да се използва при производството на почти всички процеси за товарене и разтоварване, както и там, където се изисква внимателна доставка на товари.

Същността на камиона с кран е, че той повдига товара и го премества към платформата на машината. Механизмът е пригоден за повдигане на различни видове товари.

Извършваме транспортиране и доставка на стоки с камион с кран при благоприятни условия, като използваме следните видове специално оборудване:

 • Транспорт с кран и товарачи с различна товароносимост.
 • С помощта на камиона с кран можете да извършите следната работа:
 • Транспортиране на дървени и метални отпадъци, павилиони, търговски павилиони, блокови контейнери, беседки и други малки архитектурни форми;
 • Транспорт на строителни материали;
 • Транспорт на различно оборудване;
 • При монтаж и демонтаж на билбордове и др.

Услугите на нашата фирма значително спестява време и пари. Транспортирането с кран- ще ви спести и допълнителни разходи за товарене и разтоварване. Няма да е необходимо да поръчате оборудване от различни фирми и да координирате работата на специалистите. В същото време разходите за превоза на товари са възможно най-достъпни.

Всичко се извършва бързо и професионално. Поръчвайки камион с кран, спестявате време, което означава, че можете да увеличите печалбата си. Важно е този вид услуга да се използва за малки товари. Медицинска, промишлена, печатарска техника, специално оборудване – сега всичко това може да се транспортира без излишни трудности.

Ако трябва да извършите транспортиране, товарене или разтоварване на нестандартни товари за кратко време, моля, свържете се с нас Спасови транс!

Цялото оборудване, предоставено от нас, преминава редовен технически преглед и отговаря на европейските експлоатационни стандарти.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]