извозване-на-строителни-материалиДомакинските отпадъци се генерират всеки ден и количеството им нараства почти експоненциално. Към това трябва да се добави и боклукът, който се образува в резултат на строителството.

За да не замърсява жилищното пространство, боклуците трябва своевременно да бъдат извозвани на специално предначначени депа. И ако твърдите отпадъци се извозват от комунални услуги, то извозването на строителните отпадъци изцяло пада върху плещите на гражданите. Добре е, ако мащабът на работата е малък. В този случай проблемът може да се реши с частен транспорт. Но ако говорим за мащабно строителство, тогава мащабът е съвсем различен.

По време на строителството на сграда на строителната площадка се генерират впечатляващи количества отпадъци. Те включват: неизползвани или дефектни строителни материали, фрагменти от опаковки, изкопни материали, остатъци от хоросан и боя. Ситуацията се усложнява, ако преди това на територията е демонтирана стара сграда. В този случай старите строителни материали попадат в кошчето. Това води до сериозно замърсяване на околната среда.

Като правило специално наети фирми за почистване се занимават с решаване на проблеми от този вид. Тяхната работа започва с доставка на голям контейнер за боклук на строителната площадка, който се отстранява от специално оборудване след пълнене.

Най-често срещаният тип контейнер за събиране на отпадъци е с обем 8 m³. Когато бункерът е напълно пълен, той тежи шест тона. Контейнерът се доставя до строителните обекти, както и се изважда от тях, от специален камион, който разполага с всичко необходимо за повдигане и изхвърляне. Резервоарът е предназначен за малки отломки, демонтирани врати и дограми. За удобство на товаренето едната страна на бункера е свалена. За да не се деформира конструкцията под тежестта на отпадъците, тя се подсилва с ребра за усилване.

На страничната стена на контейнера е разположена стълба, с помощта на която е възможно визуално да се наблюдава запълването на вътрешното пространство. Контейнерите от типа превоз се използват в случай на дългосрочно споразумение за събиране на боклука. Независимо от това, такъв бункер може да бъде поръчан и за еднократно изхвърляне на голям обем отпадъци или почистване на голяма площ. Предназначен е за транспортиране на бетонни блокове, счупени тухли, големи дървени и метални конструкции, значителни количества трошен камък, пясък и пръст.

Използвайки контейнерите, предоставени от фирмата за почистване, предприемачът ще се освободи от трудностите, свързани с изхвърлянето на отпадъци, а също така ще поддържа чиста площта в съседство със съоръжението в процес на изграждане.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]