В България е обичайно да се изхвърля боклук на места, които не са предназначени за това. В резултат на това се създават незаконни сметища, които замърсяват околната среда и увреждат човешкото здраве.

Първоначално гражданите и фирмите могат да използват кошчета и контейнери, но ако живеете или работите в София и областта, можете да използвате услугите на нашата фирма Спасови транс и да поръчате контейнер за отпадъци, като ни се обадите на 0887 601 567.

Неразрешените сметища са опасни, тъй като изхвърлените там боклуци имат различна степен на опасност. Последиците от тяхното въздействие върху околната среда и хората могат да станат необратими. На такива места има метални, стъклени, пластмасови, живачни лампи, батерии, електрически уреди и др.

В отговор на незаконните действия на хората е съставена програма за наказания, която включва глоби, а понякога и наказателна отговорност.

Юридическите лица получават  глоба с допълнително наказание под формата на спиране на дейността на фирмата за 90 дни;

Гражданите – парична глоба;

Едноличните търговци – също получават глоба.

Ако нарушението е станало причина за масово заразяване и причиняване на смърт на хора – се лишават от свобода.

Ако са нанесени сериозни щети върху природата, които са довели до масовата смърт на животни – също се наказва със затвор.

Как правилно да се изхвърлят боклуците

Отпадъците трябва да бъдат сортирани (пластмаса, пластмасови бутилки, кутии, хартия, стъкло, хранителни отпадъци, битови отпадъци). Можете да получите бонус за част от този списък, доставена на правилния адрес.

Изхвърляйте смесените отпадъци в кошчето за боклук. Кофите за боклук до входовете не са предназначени за това.

Повече от 12 години ние сме сред водещите фирми за извозване на строителни отпадъци с контейнери и изхвърляне на боклуци. Спасови транс разполага с модерни съоръжения и се стреми да играе водеща роля в цялостното управление на цикъла от изкопни работи, разрушаване и събаряне на сгради, транспортиране на отпадъци, товарене и почистване.

Собственикът на фирми или компании изпитва трудност при изнасянето на отпадъците си до депата. За това те често търсят съдействие и  наемат професионални изпълнители. Можете също така да поръчате извозването на строителни отпадъци в нашата фирма. Работим с лиценз, личен транспорт, професионални товарачи.

Работим без почивен ден. Всяка възложена задача за изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, ние изпълняваме съвестно. Не случайно всеки един от нашите клиенти ползвал услугата – наем на контейнер за строителни отпадъци, е останал доволен и продължава съвместна си работа с нас. Професионализма, коректността и ниските цени са допринесли за спечелването на доверието на нашите клиенти.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]