Извозване на строителни отпадъци

Когато мястото е ограничено, поставянето на контейнер за боклук отстрани на улицата често е единствената възможност.

Това може да е и най-добрият и удобен вариант в зависимост от проекта.

Докато повечето градове в страната позволяват поставяне на контейнери за боклук на градските улици, има правила и някои документи, които трябва да се попълнят първо.

Разрешението за боклук, понякога наричано „разрешение за предимство“, трябва да бъде получено предварително.

Когато се свързвате с разрешителния офис, имайте под ръка следната информация:

  • Продължителност на наема
  • Адрес и точно място, където ще бъде поставен контейнерът
  • Информация за фирма за наем на сметища (име, адрес, телефонен номер и др.)

Повечето разрешителни за смет могат да бъдат попълнени онлайн или по телефона.

Можете също да се отбиете в кметството или в местната администрация, за да попълните документите.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]