otpadatsi-za-recikliraneСъбирането на отпадъците е важно, но още по-важно е да знаете къде да го изнесете и какво да правите с него. Има няколко традиционни метода за изхвърляне на отпадъците, които вече не дават желаните резултати. Все по-често в отпадъците се намират пластмаса и полиетилен, които не могат да се превърнат в органични съединения. Затова трябва да се измислят методи за рециклиране на отпадъците.

Извозването на боклука може да се извършва само от специализирани фирми, които притежават сертификати и лицензи за извозване на отпадъци от всякакъв характер, включително извозване на строителни отпадъци и тяхното оползотворяване. Тези процеси трябва да се извършват под строг контрол по спазване на екологичните и здравните стандарти. Фирма Спасови Транс притежава всички необходими лицензи, включително екологична документация. Фирмата предлага индивидуален подход и достъпни цени по извозването, гъвкав график за доставка на контейнер и при необходимост спешно извозване и изхвърляне.

Първи етап

Преди да рециклирате и изхвърлите отпадъците, трябва да се съберат. България се опитва да се доближи до европейските стандарти, където боклукът се сортира внимателно още от домакинствата. Продават се цветни чували за боклук, а в дворовете са монтирани специални контейнери, а вътре са с различни отделения. Ако нашите граждани обърнат внимание на специалните знаци, тогава сортирането ще намали разходите за изхвърляне на отпадъци.

Обещаващо съоръжение в областта на сметосъбирането и извозването е неговото пресоване. За да се направи това, търговски центрове и другите големи предприятия могат да си закупят пресови контейнери за боклук, които увеличават плътността на боклука с 3-5 пъти. Отпадъците заемат по-малко място, така че можете да спестите пари и време. Ако боклукът е внимателно сортиран, тогава можете да използвате преси за балиране, които отделят боклука на изхода, опаковани в удобни чували.

Обработка

Вероятно най-старият начин за рециклиране на отпадъци е изгарянето. Така доскоро се унищожаваха до 17% от отпадъците, докато се получи топлинна енергия. Но при изгарянето на боклука се образуват много токсични съединения, които се отделят в атмосферата. Това е вредно за околната среда и в крайна сметка засяга нашето здраве.

Друг вариант за изхвърляне на отпадъци е заравянето им в земята. Пластмасовите бутилки и всякакви торбички обаче си останат същите дори и след 50 години. А земята е ограничен ресурс и днес няма достатъчно сметища, където да се изхвърлят такива боклуци. Друга опасност от заравянето на боклука в земята е образуването на опасни вещества, които навлизат в подпочвените води, отравяйки околната среда.

Затова в сегашния съвременен свят трябва да се отпускат средства за изграждане на фабрики за преработка на суровините. В такива предприятия отпадъците се изгарят или подлагат на механично и биологично третиране, но в същото време се използват най-модерните технологии за опазване на околната среда и се спазват стриктно екологичните стандарти. В близко бъдеще се планира да се използва технологията за пиролиза, която е много по-безопасна при изгарянето.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]