Индустриализираните държави се борят с проблема за бързото и безопасно обезвреждане на отпадъците. Неразградимите и токсични отпадъци, като радиоактивни остатъци, могат потенциално да причинят непоправими щети на околната среда и човешкото здраве, ако не бъдат стратегически изхвърлени.

Въпреки, че обезвреждането на отпадъците е проблем от няколко десетилетия, основният проблем е да се вземат мерки поради нарастването на населението и индустриализацията – двата основни фактора, които допринасят за генерирането на отпадъци. Въпреки, че се правят някои подобрения в методите за обезвреждане на отпадъците, те все още не са адекватни. Предизвикателството е да се открият нови и без опасни методи за изхвърляне на отпадъци и да се използват тези методи.

Ефективни методи за изхвърляне на отпадъци.

  1. Предотвратяване или намаляване на генерирането на отпадъци:

Голямото използване на нови или ненужни продукти е основната причина за неконтролираното образуване на отпадъци. Бързото нарастване на населението прави наложително използването на продукти от втора ръка или съзнателно използване на съществуващите, защото ако не, съществува потенциална опасност хората да се поддадат на лошите последици от токсични отпадъци. Отстраняването на отпадъците също ще приеме страхотна форма. Едно съзнателно решение трябва да се вземе на лично и професионално ниво, за да се намали разумният растеж на отпадъците.

2. Рециклиране:

Рециклирането служи за превръщането на отпадъците в продукти от техния собствен произход чрез промишлена обработка. Хартия, стъкло, алуминий и пластмаси обикновено се рециклират. Екологично е да се използват повторно отпадъците, вместо да се прибавят към природата.

  1. Изгаряне:

Изгарянето се характеризира с изгаряне на отпадъци, за да ги превърне в базови компоненти, като генерираната топлина се улавя за извличане на енергия. По-скоро е евтино да се изгарят отпадъци, а обемът на отпадъците се намалява с около 90%. Богатата на хранителни вещества пепел, извлечена от изгарящи органични отпадъци, може да улесни хидропоничните разтвори. Опасните и токсични отпадъци лесно могат да се премахнат от този метод. Изтеглената енергия може да се използва за готвене, отопление и захранване на турбини. Въпреки това трябва да се упражнява стриктна бдителност и надлежна проверка, за да се провери случайното изтичане на замърсители.

  1.  Компостиране:

Това включва разграждане на органични отпадъци от микробите, като позволява отпадъците да останат натрупани в яма за дълъг период от време. Компостът, богат на хранителни вещества, може да се използва като растителен оборски тор. Процесът обаче е бавен и консумира значително количество земя. Биологичното преработване значително подобрява плодородието на почвата.

Ефективното изхвърляне на отпадъци изисква съгласувани усилия от всички, независимо колко тревожни или притеснени могат да бъдат за нашата околна среда.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]