Различните видове отпадъци, които произтичат от дейността на всички видове предприятия, принадлежат към категорията опасни отпадъци, които са с повишено ниво на токсичност, опасност от пожар и други аспекти, които представляват заплаха за околната среда и здравето на хората.

Отпадъците от металургията, нефтопреработката и химическата промишленост се считат за най -опасни, тъй като такива предприятия използват потенциално вредни вещества в производствения процес. Ако тези съставки или техните съединения се освободят във въздуха, се причинява значителна вреда в околната среда. Ето защо е важно транспортирането, изхвърлянето и обезвреждането на опасни отпадъци да се извършва в съответствие с всички правила.

Как се изхвърлят отпадъците?

Има няколко основни техники, които се търсят при неутрализирането и изхвърлянето на потенциално опасни суровини:

Погребване на определени депа е най-популярният метод, включващ изхвърляне на нетоксични отпадъци чрез засипване на земна маса (такива депа са допълнително оборудвани със системи, които предотвратяват замърсяването на въздуха и подземните води);

Компостирането е безопасен метод за изхвърляне, включващ биоразграждане на органични отпадъци;

Термична обработка (изгаряне, плазмена обработка, газификация или пиролиза).

Трябва да се отбележи, че изгарянето не е най -сигурният начин за преработка на отпадъци, тъй като в процеса на горене се отделят вредни вещества. Плазмената обработка е най -модерната техника, която е оптимална за неутрализиране на твърди отпадъци, тъй като не предполага сложна технологична база за сушене или сортиране на суровини. Високотемпературната обработка, проведена в съответствие с всички правила, свежда до минимум отделянето на токсини в атмосферата.

За да се улесни процесът на обеззаразяване на отпадъците, се препоръчва да се потърси професионална помощ. Специализирани фирми организират износа на суровини до депото за последваща обработка, осигуряват необходимия транспорт и предлагат най -благоприятните условия за сътрудничество.

Технологията за събиране на отпадъци от фирма Спасови транс

Правилният избор на превозно средство за събиране на боклук зависи от обема, вида на боклука и сложността на подхода към обекта за товарене. Ние можем да предложим подходящо оборудване за изхвърляне на строителни отпадъци при всякакви условия.

Една от основните ни цели е да се докажем, че можем да бъдем Ваш доверен партньор в сферата на доставка и извозване на строителни отпадъци с контейнери.

Държим на качествено и отговорно свършена работа. Разполагаме с опитен екип, с които изхвърлянето и извозване на строителни и битови отпадъци, ще бъде лесна задача.

При нужда от контейнери за строителни отпадъци, само се обадете!

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]