izvozvane-s-konteinerПроблемът с изхвърлянето на отпадъци е трудно и не трябва да се подценява. Предприятията годишно произвеждат тонове боклук, включително и промишлени, течни, твърди отпадъци и утайки от пречиствателни станции за отпадни води.

Само една трета от тях се обработват, а останалата част се съхранява в депа, и временни складове.

Методи за съхранение на отпадъци

Днес са известни такива методи за натрупване на боклук:

 • Временно съхранение в производствени мощности (в закрити и външни работилници, хамбари и резервоари);
 • Натрупване извън производствените площи (на депа, складове.);

В същото време сметището предполага специално оборудван обект, който отговаря на всички санитарно-хигиенни и екологични разпоредби. Той трябва да включва редица защитни конструкции, а в случай на съхранение на промишлени остатъци, да има покрив, дренажна система и водоустойчиво покритие.

Предпочитан е участък със глинеста почва и големина от 50-300 хектара. Допустимата височина на съхранение е 60 метра. Според законодателството е разрешено съхраняването на отпадъци в производството от 6 до 11 месеца; а на депата животът на всеки обект не може да надвишава 5–7 години.

Класове на опасност и последици от съхранението на боклука

На практика по-голямата част от боклука се изхвърля в неоторизирани депа. Те са разположени в близост до населени места, замърсяват и заливат околната среда.

Класовете на опасност разграничават следните класове отпадъци:

I – изключително опасен, способен да разруши екосистемата в катастрофален мащаб (например устройства с живак, флуоресцентни лампи, галванични клетки, химически реагенти);

II – силно опасен, вреден с възстановяването около 30 години (киселини, маслени продукти, оловни батерии);

III – умерено опасни, които влияят неблагоприятно на околната среда с последствия до 10 години (утаяване на почистващи системи, бои и лакове, продукти с химическо импрегниране);

IV – ниска опасност, осигуряваща минимална заплаха (строителни материали, домакински боклук);

V – почти неопасен.

Но въпреки привидната безобидност, отпадъците от IV и V клас могат да причинят непоправима вреда на екосистемата. Например, разграждането на строителните отпадъци достига 100 години, а полимерите и пластмасите – над 200 години. Хранителните отпадъци могат да се превърнат в източник на вредни вещества и паразити. Когато се натрупват и разлагат, те проникват в подпочвените води, замърсяват атмосферата и образуват метан, което може да доведе до пожар.

Алтернатива за съхранение

В този случай рециклирането е най-добрият метод за обезвреждане на отпадъците. Този метод е безопасен за околната среда и икономически изгоден за индустриалните предприятия, тъй като ви позволява да продавате производствени отпадъци или сами да организирате рециклиране.

Боклукът може да се използва при многократно производство:

 • електроенергия;
 • електроника;
 • нефтопродукти;
 • пластмаса;
 • полимерни профилни продукти;
 • строителни материали;
 • стъкло;
 • хартия;
 • облекло;
 • диетични мазнини и есенции.

Спасови транс отговаря с нужното търпение на всеки ваш въпрос, свързан с почистване и извозване на строителни отпадъци. За нас е без значение, дали ще използвате нашите услуги за почистване и извозване еднократно или ще станете, постоянен наш партньор. Ние от Спасови транс имаме специално отношение, както към физически, така и към юридически лица. Нашата фирма е една от малкото сметоизвозващи фирми в град София с богат опит в сферата на извозване на строителни отпадъци с контейнери и самосвал и взимаме под значение всички фактори съпътстващи процеса, свързан с извозване и депониране на строителен и битов отпадък.

Направете работата си по-чиста и по-лесна, като заявите 4, 7, 8 и 10 кубикови контейнери за отпадъци или друга от предлаганите от нас услуги. Организирайте работата си и направете вашата строителна и работна площадка по-чиста.

За повече информация, свързана с извозване на строителни отпадъци с контейнери, може да прочетете ТУК!

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]