Днес преработката на отпадъци у нас е един от най-належащите екологични проблеми. Практиката за извозване на отпадъци на затворени военни депа, която функционира отдавна, се изчерпа.

Доскоро нямаше глобални алтернативни решения за управление на отпадъците. Трябва само да се мисли за това – повече от 90% от битовите и строителните отпадъци се насочват към загробване. И само 6% се рециклират във вторични материали (т.е. те подлежат на рециклиране).

Как се рециклират строителните отпадъци?

Всички строителни отпадъци се сортират. По този начин клиентът значително намалява разходите по извозване на строителните отпадъци.

Като правило строителните отпадъци се разделят на следните видове като: стъкло, стоманобетон, тухла, пластмасови изделия, асфалтова настилка, демонтирана от пътища.

Всеки вид отпадъци се събират отделно от останалите.

Стоманобетонните блокове, тухлите са основните видове строителни отпадъци. Те се смачкват от мощни хидравлични машини и се изпращат в трошачна инсталация.

В същото време металните компоненти се извличат от тях с помощта на магнитен сепаратор. Резултатът е вторичен строителен материал, който се използва при строителството на нови сгради, пътното строителство и за други цели.

Полученият натрошен камък се сортира на фракции и се почиства от чужди съставки, например дърво.

Рециклирането (производство на вторични суровини) е един от рентабилните начини за изхвърляне на строителните отпадъци. Той намалява разходите за обезвреждане до незначителни суми поради цената на получения натрошен камък, който подлежи на по-нататъшна продажба.

Ние се ангажираме с изготвянето на цялата необходима документация за рециклиране, спестявайки на клиента да посещава всички инстанции. Фирма Спасови Транс разполага с всички необходими лицензи и сертификати, без които преработката на строителни отпадъци би била незаконна. По желание на клиента фирмата предоставя услуги за продажба на вторичен строителен материал.

Търсите начин как да изхвърлите вашите отпадъци? Спасови Транс е вашата надеждна фирма за извозване на контейнери за отпадъци.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]