uslugi-s-bobkat

Всички сме обременени с обемисти отпадъци, които са твърде големи за ежедневното ни събиране на боклука. Независимо дали току-що завършихме голям строителен проект, наскоро почистихме тавана или решихме да се отървем от стари мебели или консумативи, може да бъде изкушаващо да изхвърлим боклука на най-близкото и удобно място. Това се счита за незаконно изхвърляне на отпадъци.

Въпреки че може да изглежда по-лесно да се отървете от боклука си възможно най-удобно, струва си да изхвърлите боклука на определено депо или да използвате услуга за отстраняване на отпадъци. Незаконното изхвърляне не само нарушава закона, но и отнема красотата на нашите квартали, влияе негативно върху човешкото здраве и вреди на местната икономика.

Въздействие върху здравето на човека

– Незаконните сметища са не само непривлекателни, но и направо опасни. Комарите, пренасящи болести, правят домовете си във застоялата вода, която седи в стари гуми и отворени контейнери. Тези условия, често срещани на незаконни сметища, са идеалното място за размножаване на тези досадни, вредни насекоми.

– Има и много химически опасности на незаконно сметище. Без разпоредби за това какво се изхвърля, опасности като батерии, азбест и токсични почистващи продукти могат да наситят въздуха, земята и водните източници. Това замърсяване може да доведе до респираторни заболявания или дори рак при продължително излагане.

– Замърсяването с олово е друг риск за човешкото здраве, причинен от незаконно изхвърляне. Тези сайтове са известни с това, че съдържат големи количества олово, тъй като много домове съдържат малко боя на основата на олово. Ако отпадъците от строителството на дома не се изхвърлят правилно, това може да доведе до навлизане на високи нива на олово в околната среда и да увеличи експозицията на хората.

Екологичен ефект

Хората не са единствените в риск, когато се случи незаконно изхвърляне. Местната дива природа и околните местообитания са засегнати, когато отломките замърсяват повърхността и подпочвените води. Това също увеличава наводненията и риска от пожар. След като незаконните сметители създадат площадка, съществуващите отпадъци привличат повече незаконни изхвърляния. Това създава значително напрежение за природната зона и здравето на всички наблизо.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]