Защо рециклирането е важно?

Проблемът с натрупването на боклук и замърсяването на околната среда в наше време е доста проблемно. Един от начините за решаването му е сортирането и рециклирането на отпадъците.

Какво е рециклиране?

Рециклирането е дейност по управление на отпадъците, чиято цел е повторното им използване. Някои видове отпадъци могат да бъдат рециклирани и използвани многократно. Те включват: стъкло, пластмаса, хартия, метални изделия.

Какви проблеми решава рециклирането?

Намаляване на сметищата

Всяка година количеството битови и промишлени отпадъци се увеличава. Много действащи депа вече изчерпват капацитета си и не могат да се справят с огромния поток от отпадъци.

Освен това броят на незаконните сметища расте бързо.

Пречистване на въздуха

Проучванията показват, че повече от 250 химикала се отделят в атмосферата при изгаряне на боклука. Сред тях са вредни и токсични вещества (живачни пари, феноли, въглероден окис), които могат да навредят на човешкото здраве. Голяма концентрация на такива вещества води до развитие на рак, отслабване на имунната система, сърдечни и белодробни заболявания.

Попълване на природни ресурси

Ресурсите на нашата Планета са ограничени и могат да бъдат възстановени само след няколко години. Рециклирането ще даде на природата допълнително време за възстановяване.

Например 1 тон отпадъчна хартия ще спести 15 дървета, 1000 kW електроенергия и 200 кубически метра вода.

Икономическа изгода

Рециклирането на вторични суровини е много по-евтино от добива. Добре организираният процес на рециклиране на отпадъци значително ще намали разходите за производство на нови стоки.

Рециклиране в България

За разлика от западните страни, културата на рециклиране на отпадъци само набира скорост. Досега преработката на стъкло, отпадъчна хартия и скрап е развита на достатъчно ниво.

Постепенно има контейнери за сортиране на отпадъци. Днес те могат да бъдат намерени в почти всеки дом.

Държавата планира да постигне рециклиране на по-голямата част от отпадъците до 2030 г. В момента вече е разработен проект за изграждане на предприятия за производство на енергия от отпадъци.

Специализираните фирми ще ви помогнат да организирате разделно събиране на отпадъци във вашия двор или в предприятието. Ще се монтират безплатно контейнери, ще пристигнат със специализиран транспорт и ще осигурят извозването по ясен график.

Нека заедно да направим света по-чист!

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]