Полимерни материали – това е пластмаса, която има огромни молекули в своята структура. Съвременните полимерни материали имат точно определени свойства, тоест такъв материал може да се използва за съвсем различни цели: в хранителната, химическата промишленост, в ежедневието, полимерите ни заобикалят на всяка стъпка под формата на обикновена опаковка, контейнери, филми и във всякаква декорация и предмети. Единственото свойство на полимерите, което не е предвидено при производството им, е биоразграждането.

Фирма Спасови транс извозва полимерни отпадъци.

Продуктите, изработени от полимери, ни заобикалят в ежедневието, защото съвременните хора просто не могат без тях. Но с нарастването на производството на тези продукти се появяват все повече твърди отпадъци.

Пластмасови тръби,  стреч фолио, кутии и пластмасови палети от всяко производство. Опаковка за продукти, пластмасови съдове, обувки, офис техника може да се намери във всеки дом.

Особеността на полимерните отпадъци е, че те не са способни на бързо и независимо разлагане. Поради това по-често възниква въпросът за рециклирането на този вид отпадъци, тъй като е невъзможно да се изпращат на депо.

За да не се налага да търпите допълнителни финансови загуби, свързани с изхвърлянето на отпадъци, ние от фирма Спасови транс сме готови да поемем тези задължения.

Благодарение на модерно оборудване и развитието на технологични процеси фирмата работи бързо и се справя с големи обеми отпадъци, превръщайки изразходваните полимери в суровини, които могат да бъдат използвани при производството на нови стоки.

Изхвърлянето и рециклирането на полимерни отпадъци трябва да се извършва в съответствие със закона. Спасови транс има всички разрешителни за тази вид дейност. Преди да пристъпим към директната обработка на отпадъците, ние ги обработваме по специален начин. Отчитаме вида на отпадъците, източника на произход, степента на замърсяване и др.

След сортиране пластмасовите отпадъци отиват за подготовка на суровини и предварителна подготовка, ако е необходимо: разделяне по цвят или отделяне на полиетилен от полипропилен.

2. Отпадъците от филмов тип подлежат на агломерация, тоест те се смилат, смленият материал се превръща в агломерат чрез замразяване.

3. При твърди пластмаси изхвърлянето започва с раздробяване, смилане до размер на частиците 15-20 мм, които идват от торбички, прикрепени към рафтовете.

  1. Следващата стъпка е гранулирането на получените суровини в подготвителния цех, като се вземат предвид изискванията за бъдещия продукт или суровини.
  2. Хомогенизиране с добавки, примеси, за да се получи пластичен гранулат според определени състави. Гранулатът трябва да бъде същият по физически свойства като бъдещите произведени от него продукти. Хомогенизираната смес в разтопено състояние се обработва, за да се получи крайният продукт – гранулат, който се оформя с помощта на машина за рязане – като завършена суровина при производството на нови полимерни продукти.
Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]