light-bulbИзхвърляне на живачни лампи – това е опасен отпадък и е необходима професионална намеса. Живачните лампи подлежат на рециклиране и преработка. От тях излизат отпадъци, опасни за околната среда и човешкия живот, тъй като живакът е отрова и принадлежи към I клас на опасност. Това е изключително токсичен химикал, независимо в какво агрегатно състояние е.

Фирма Спасови Транс могат да предоставят на всеки клиент набор от висококачествени услуги, свързани с обработката на неизправни и неподходящи за по-нататъшна експлоатация луминесцентни лампи. В момента такива лампи са широко разпространени и са много популярни не само в промишлени, но и в домакински помещения, както и в офиси. Не забравяйте обаче, че лампите, съдържащи живак, трябва да се използват изключително внимателно и ако изгорят, те трябва да бъдат изхвърлени професионално, а не просто да се изхвърлят на сметището или в градски контейнер.

По отношение на голямо предприятие е разрешено натрупване за кратко време на луминесцентни лампи директно на територията. След изтичане на това време обаче е необходимо задължително отстраняване и изхвърляне на живачните лампи. Спасови Транс е готова да извърши всичко това вместо вас и да ви спаси от ненужни проблеми. Ние Ви гарантираме професионално събиране, извозване и висококачествена обработка на особено опасни за човека и околната среда материали.

След приключване на цялата работа на клиента се предоставя пакет от документи, регламентирани от закона, които са необходими при осигуряване контрола на безопасност на околната среда.

Как се обезвреждат отпадъци, съдържащи живак? Това се извършва по три различни начина:

  1. Механично смилане на лампи, изплакване с вода и покриване със специални химикали, способни да свържат живачните частици в едно цяло.
  2. Термичен ефект върху лампи, който се извършва в специална запечатана камера. Освен това има вакуумна дестилация на живачни пари и поставяне на живачни топчета в нискотемпературни капани.
  3. Излагане на въздушен поток от вибрации, запълване със специален циментов разтвор и прехвърляне за по-нататъшна обработка.

Изисква се стриктно спазване на всички правила за безопасност и осигуряване на безопасността на отпадъците, както и изолирането им в контакт с околната среда. Ето защо изхвърлянето на живачни лампи е труден и скъп процес.

Свържете се с нашата фирма и ние ще ви избавим от всички проблеми от това естество. Просто попълнете и ни изпратете заявление за износ или сключете споразумение за изхвърляне със самостоятелно събиране на живачни лампи.

Нашите предимства:

  • Изпълнение на дейността в определени срокове;
  • Нашата фирма предоставя контейнери за транспортиране;
  • Приемане на живачни лампи във всеки контейнер;
  • Висококачествено изпълнение на работата.
Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]