доставен-контейнер-за-строителни-отпадъциОтпадъците от електрониката, са отпадъците, които генерираме от излишните, счупени и остарели електронни устройства. Рециклирането на електронни отпадъци или електроника е процесът за възстановяване на материали от стари устройства за използване в нови продукти.

Честа сменя на електроника

Ние създаваме електронни отпадъци с бързи темпове. Тяхното използване е с много кратък полезен живот и преминават бързо в електронни отпадъци. В действителност се изчислява, че към края на 2015 г. в домовете на хората се натрупват 422 милиона неизползвани и нежелани мобилни телефони.

В световен мащаб един мобилен телефон се продава на около един на всеки четирима души на годишна база. Всяка година милиони електронни устройства като мобилни телефони, телевизори, компютри, лаптопи и таблети достигат края на полезния си живот.

Какво се случва с устройствата в края на полезния им живот?

За съжаление по-голямата част от тези електронни продукти се озовават в депа и само малък процент се връщат като нови електронни устройства. Според проучване на ООН само през 2014 г. 41,8 милиона тона електронни отпадъци са били изхвърлени в световен мащаб, като само от 10 % до 40 % от отпадъците са рециклирани правилно.

Електрониката е пълна с ценни материали, включително мед, калай, желязо, алуминий, изкопаеми горива, титан, злато и сребро. Много от материалите, използвани за направата на тези електронни устройства, могат да бъдат възстановени, повторно използвани и рециклирани, включително пластмаси, метали и стъкло.

Още факти за рециклиране на е-отпадъци

– През 2016 г. са генерирани 44,7 милиона метрични тона електронни отпадъци, еквивалент на почти 4500 Айфелови кули.

– Само 41 държави имат официална статистика за електронните отпадъци. В страни, където не съществува национално законодателство за електронните отпадъци, е-отпадъците вероятно са категоризирани като други или общи отпадъци.

– Между 2014 г. и 2017 г. процентът на населението на света, обхванато от законодателството за електронните отпадъци, е скочило от 44% на 66%.

– Всяка година американците изхвърлят около 9,4 милиона тона електронни отпадъци, което е повече от всяка друга държава в света.

– Понастоящем е-отпадъците представляват 2% от потока от битови отпадъци в САЩ.

– Понастоящем е-отпадъците са най-бързо растящата част от твърдите битови отпадъци в САЩ, увеличавайки се с 5% годишно.
– Всяка година между 20 и 50 милиона тона електронни отпадъци се хвърлят в депата и само 10 до 18% от общото световно генериране на електронни отпадъци се рециклират.

– Всяка година американците изхвърлят мобилни телефони, съдържащи над 60 милиона долара в сребро и злато.

– Голяма част от е-отпадъците, генерирани в САЩ, се изнасят в Китай, Индия, Пакистан, Нигерия и Гана, което създава проблем с дъмпинга в тези страни.

Предимства на рециклирането на електронни отпадъци

Рециклирането на е-отпадъците има различни ползи за околната среда и икономиката:

– Рециклирането на един милион лаптопи може да спести енергийния еквивалент на електроенергията, която може да управлява 3657 американски домакинства за една година.

– 81% от енергията, свързана с компютър, се използва по време на производството, а не по време на експлоатация.

– Електрониката съдържа различни токсични и опасни химикали и материали, които се изпускат в околната среда, ако не ги изхвърляме правилно.

Рециклирането на електронните отпадъци ни позволява да възстановим различни ценни метали и други материали от електрониката, спестявайки природни ресурси (енергия), намаляване на замърсяването, съхраняване на депата и създаване на работни места.

Процесът на рециклиране на електрониката

Рециклирането на електроника може да бъде предизвикателство, тъй като изхвърлените електронни устройства са сложни устройства, произведени от стъкло, метали и пластмаси. Процесът на рециклиране може да варира в зависимост от материалите, които се рециклират и използваните технологии.

Събиране и транспорт:

Събирането и транспортирането са два от началните етапи на процеса на рециклиране, включително за електронните отпадъци. Ние сме сред водещите фирми за извозване на строителни отпадъци с контейнери и изхвърляне на боклуци. Спасови транс разполага с модерни съоръжения и се стреми да играе водеща роля в цялостното управление на цикъла от транспортиране на отпадъци, товарене и почистване.

Нашите професионалисти поставят контейнерите за събиране или електрони кабини за обратно приемане на определени места и транспортират събраните е-отпадъци от тези обекти до съоръжения за рециклиране и съоръжения.

Раздробяване, сортиране и разделяне:

След събирането и транспортирането до съоръженията за рециклиране, материалите в потока от електронни отпадъци трябва да бъдат обработени и разделени в чисти стоки, които могат да бъдат използвани за създаване на нови продукти. Ефективното разделяне на материалите е основата на рециклирането на електрониката.

Професионализма, коректността и ниските цени на нашата фирма са допринесли за спечелването на доверието на нашите клиенти.

Оценете ни!
[Общо: 0 Средно: 0]