Отпадъците се намират на улицата, в паркове, плажове, водни пътища и океана.

Често срещани примери за отпадъци са пластмасови бутилки, стъклени бутилки, фасове от цигари , алуминиеви кутии, опаковки за бързо хранене и опаковки за сладкарски изделия.

Изхвърлянето на мухи е изхвърляне на отпадъци в по-голям мащаб и често се състои от електроника, мебели и бяла техника.

Как отпадъците допринасят за изменението на климата?

И така, отпадъците причиняват ли изменението на климата и допринасят ли за глобалното затопляне?

Отпадъците не причиняват директно изменението на климата, но допринасят косвено чрез няколко метода.

Емисии на парникови газове

Отпадъкът никога не се събира незабавно — и никой никога няма да го премахне, ако е извън полезрението.

Дори отпадъците, които се виждат, често се пренебрегват — помислете за отпадъците, които виждате отстрани на пътя, когато шофирате.

Междувременно отпадъците се разпадат, освобождавайки токсични газове и химикали, които си проправят път във въздуха, почвата и водните пътища.

Един от тези газове е метанът – парников газ, който допринася за изменението на климата.

Консумация на енергия

Когато местните власти почистват отпадъците, те се събират на ръка, пакетират се в чували и се транспортират до местата за изхвърляне на отпадъци.

Този транспорт използва енергия. Изкопаемите горива все още задвижват повечето превозни средства, създавайки емисии на парникови газове, които допринасят за климатичната криза.